РЕЗЕРВИРАЙ

Справяне с последиците от пандемията COVID-19

By | 2020-07-26T16:49:14+03:00 юли 26th, 2020|News, Проекти|

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-0917-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки [...]

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

By | 2019-12-08T19:54:33+02:00 декември 8th, 2019|News, Проекти|

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване Процедура: МИГ „Белово, Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“  ДОГОВОР [...]